Zájezdy za Harrym Potterem

Nizozemsko - Zaanse Schans, Amsterdam, Keukenhof
Autobus 19.04.2018 - 22.04.2018
Nizozemsko - Zaanse Schans, Amsterdam, Keukenhof
Autobus 19.04.2018 - 22.04.2018
Maďarsko - Eger
Vlastní doprava 20.04.2018 - 22.04.2018
Maďarsko - Eger
Vlastní doprava 20.04.2018 - 22.04.2018
Maďarsko - Zalakároš
Vlastní doprava 20.04.2018 - 18.05.2018