Wellness autobusem

Slovensko - Velký Meder
Autobus 03.07.2019 - 07.07.2019
Maďarsko - Balaton a okolí
Autobus 28.07.2019 - 01.08.2019
Slovensko - Velký Meder
Autobus 21.08.2019 - 25.08.2019
Maďarsko - Zalakároš
Autobus 11.09.2019 - 15.09.2019
Maďarsko - Bükfürdő
Autobus 29.09.2019 - 02.10.2019
Maďarsko - Tapolca
Autobus 02.10.2019 - 06.10.2019
Maďarsko - Bükfürdő
Autobus 25.10.2019 - 28.10.2019