Jeden den v táboře Osvětim

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
Sedadlo v autobuse
599 Kč/osobu
Autobus
bez stravy
Hotel

Na hrůzy lidských dějin by se nemělo zapomínat, zejména když se za chvíli stanou mrtvými dějinami - kdy už tu nebudou žijící pamětníci té doby. Mluvíme teď o děsivých praktikách, které se za 2. světové války odehrávaly za zdmi koncentračních a vyhlazovacích táborů. Jedním z těch větších je koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (UNESCO), jehož muzeum se dnes nachází v polské Osvětimi. Během své existence se stal místem zavraždění pro nejméně 1,2 milionů lidí 28 národností. V doprovodu místního průvodce si prohlédneme muzeum, jehož součástí je jak koncentrační tábor Auschwitz I (mnoho dokumentů, fotografií, osobních věcí vězňů, plynová komora a krematorium ...) tak i vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (příjezdová vlaková rampa, ubytovací a sanitární baráky, strážní věž ...).

 

Zajímává vás, odkud se vzal název Birkenau (Březinka), proč právě na tomto místě vznikly vyhlazovací tábory? Kdo a proč tady byl internován? Jaký byl denní režim, strava a život vězňů, co se dělo s dětmi? Žily tady rodiny společně? Jaké lékařské pokusy na vězních prováděl Dr. Mengele? Kde skončil Rudolf Hess? Dalo se v táboře přežít? Za jakých podmínek se někomu podařil útěk? Jak probíhal pracovní cyklus plynových komor? Co bylo Canada a Sonderkomando? Kde jsou pohřbeni ti, co zemřeli a s čím se setkala Rudá armáda při osvobození tábora? Jak mohlo vůbec dojít k tak obrovské lidské tragédii? 

Existuje spoustu otázek, faktů, dokumentů a vzpomínek… Poznejme je společně při odborné návštěvě muzea v táborech Auschwitz-Birkenau.

 

Program zájezdu

1. den - Osvětim - celodenní program:

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Auschwitz I a II - 3,5 h program: Ráno vyjedeme z ČR. V poledních hodinách navštívíme „černé svědomí“ 
z období 2. světové války - koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (UNESCO), jehož muzeum se dnes nachází v polské Osvětimi. Během své existence se stal místem zavraždění pro nejméně 1,2 milionů lidí 28 národností. V doprovodu místního průvodce si prohlédneme muzeum, jehož součástí je jak koncentrační tábor Auschwitz I (mnoho dokumentů, fotografií, osobních věcí vězňů, plynová komora a krematorium ...) tak i vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (příjezdová vlaková rampa, ubytovací a sanitární baráky, strážní věž). 
 
 
Nejprve navštívíme tábor Auschwitz I, který se stal symbolem nelidskosti a genocidy.  Z komplexu budov bývalých polských kasáren se dochovalo na 45 zděných a 22 dřevěných budov, které jsou nyní muzeem. Najdete tady mnoho dokumentů a fotografií o existenci tábora, o životě vězňů, jejich osobní věci -  boty, oblečení, věci domácí a hygienické potřeby, odřezané vlasy, fotografie dětí určených na pokusy dr. Mengeleho..... plynovou komoru a krematorium. Trochu paradoxně se tady nachází i podzemní věznice určená k mučení a internaci vězňů na několik posledních dnů před popravou.... Vězení uprostřed obrovské věznice!
 
Poté si prohlédneme i druhý tábor, Auschwitz II - Birkenau, ze které se dochovala vstupní brána se strážní věží a železniční rampa, kde docházelo k rozdělování přijíždějících na ty, kteří dostanou šanci žít a ty, kteří byli bez milosti posíláni do plynových komor. Z kdysi často doutnajících kremačních pecí tady zbyly pouze rozpadlé ruiny. I tak místo působí mrazivě a autenticky. Zvláště ubytovací a sanitární baráky (z nichž některé byly původními stájemi pro koně). 
 
 

 

 

Výměnu polských zlotých můžete i na hranicích.


 

Tento zájezd pořádá EXPRESSBUS - Coufalík (IČO: 13030086)

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...