Jeden den v táboře Osvětim

Zvolte si termín:

Název
Cena od
 
Sedadlo v autobuse
569 Kč/osobu
Autobus
bez stravy
Hotel

Na hrůzy lidských dějin by se nemělo zapomínat, zejména když se za chvíli stanou mrtvými dějinami - kdy už tu nebudou žijící pamětníci té doby. Mluvíme teď o děsivých praktikách, které se za 2. světové války odehrávaly za zdmi koncentračních a vyhlazovacích táborů. Jedním z těch větších je koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (UNESCO), jehož muzeum se dnes nachází v polské Osvětimi. Během své existence se stal místem zavraždění pro nejméně 1,2 milionů lidí 28 národností. V doprovodu místního průvodce si prohlédneme muzeum, jehož součástí je jak koncentrační tábor Auschwitz I (mnoho dokumentů, fotografií, osobních věcí vězňů, plynová komora a krematorium ...) tak i vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (příjezdová vlaková rampa, ubytovací a sanitární baráky, strážní věž ...).

 

Zajímává vás, odkud se vzal název Birkenau (Březinka), proč právě na tomto místě vznikly vyhlazovací tábory? Kdo a proč tady byl internován? Jaký byl denní režim, strava a život vězňů, co se dělo s dětmi? Žily tady rodiny společně? Jaké lékařské pokusy na vězních prováděl Dr. Mengele? Kde skončil Rudolf Hess? Dalo se v táboře přežít? Za jakých podmínek se někomu podařil útěk? Jak probíhal pracovní cyklus plynových komor? Co bylo Canada a Sonderkomando? Kde jsou pohřbeni ti, co zemřeli a s čím se setkala Rudá armáda při osvobození tábora? Jak mohlo vůbec dojít k tak obrovské lidské tragédii? 

Existuje spoustu otázek, faktů, dokumentů a vzpomínek… Poznejme je společně při odborné návštěvě muzea v táborech Auschwitz-Birkenau.

 

Program zájezdu

1. den - Osvětim - celodenní program:

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: Auschwitz I a II - 3,5 h program: Ráno vyjedeme z ČR. V poledních hodinách navštívíme „černé svědomí“ 
z období 2. světové války - koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (UNESCO), jehož muzeum se dnes nachází v polské Osvětimi. Během své existence se stal místem zavraždění pro nejméně 1,2 milionů lidí 28 národností. V doprovodu místního průvodce si prohlédneme muzeum, jehož součástí je jak koncentrační tábor Auschwitz I (mnoho dokumentů, fotografií, osobních věcí vězňů, plynová komora a krematorium ...) tak i vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau (příjezdová vlaková rampa, ubytovací a sanitární baráky, strážní věž). 
 
 
Nejprve navštívíme tábor Auschwitz I, který se stal symbolem nelidskosti a genocidy.  Z komplexu budov bývalých polských kasáren se dochovalo na 45 zděných a 22 dřevěných budov, které jsou nyní muzeem. Najdete tady mnoho dokumentů a fotografií o existenci tábora, o životě vězňů, jejich osobní věci -  boty, oblečení, věci domácí a hygienické potřeby, odřezané vlasy, fotografie dětí určených na pokusy dr. Mengeleho..... plynovou komoru a krematorium. Trochu paradoxně se tady nachází i podzemní věznice určená k mučení a internaci vězňů na několik posledních dnů před popravou.... Vězení uprostřed obrovské věznice!
 
Poté si prohlédneme i druhý tábor, Auschwitz II - Birkenau, ze které se dochovala vstupní brána se strážní věží a železniční rampa, kde docházelo k rozdělování přijíždějících na ty, kteří dostanou šanci žít a ty, kteří byli bez milosti posíláni do plynových komor. Z kdysi často doutnajících kremačních pecí tady zbyly pouze rozpadlé ruiny. I tak místo působí mrazivě a autenticky. Zvláště ubytovací a sanitární baráky (z nichž některé byly původními stájemi pro koně). 
 
 
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V areálu se nachází malá restaurace a bufet s rychlým občerstvením. Z časových důvodů, ale doporučujeme, abyste si svačinu vzali s sebou. Z důvodů vstupní bezpečnostní kontroly je v průběhu prohlídky Muzea Auschwitz- Birkenau je možné mít u sebe pouze: fotoaparát, peníze, mobilní telefon, vodu (ev. tašku menšího formátu než A4 - tj. nejlépe ledvinku). V objektech muzea je povoleno focení bez blesku ( 2 místa jsou z pietního důvodu bez možnosti focení).  Pouze při výkladu v Auschwitz I jsou návštěvníkům k dispozici sluchátka, Auschwitz II - Birkenau je pak volným pokračováním prohlídky s průvodcem.

 

Výměnu polských zlotých můžete i na hranicích.

POVINNOSTI KLIENTA  A  DOPORUČENÍ CK: 
1. Dostavit se 20 minut před plánovaným odjezdem na nástupní místo a zde vyčkat příjezdu autokaru.  2. Mít s sebou platné cestovní dokumenty. - Každý cestující, je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.  3. Cestující má právo kdykoliv opustit skupinu a zájezd. Při účasti na skupinových prohlídkách a pohybu se skupinou, je však povinen dodržovat časy a místa rozchodů určená průvodcem, pokud tak neučiní, může být ze zájezdu vyloučen.  4. Vzít si s sebou pravidelně užívané léky, deštník, mobilní telefon, polské zloté - kapesné.  5. Zavazadla (max. 10 kg) musí být označena jmenovkou a adresou. Doporučujeme příruční zavazadlo do autobusu s věcmi na cestu.  6. Z důvodu udržování čistoty a kvality Vaší přepravy Vás prosíme, abyste  v autobusech nekonzumovali potraviny a teplé nápoje (netýká se studených nápojů). Ke konzumaci prosím využijte přestávky v průběhu cesty (zastavuje se cca po 3,5- 4 hodinách) mimo autobus. Pokud toto není možné dodržet ze zdravotních důvodů - prosím, oslovte svého průvodce.  7. The travel agency unfortunately does not provide any translations of the guiding for the clients which are not speaking Czech. 
  Celý tým cestovní kanceláře METAL Vám přeje příjemnou cestu a jen krásné zážitky ze zájezdu. Po příjezdu přivítáme zpětnou vazbu, jak se Vám zájezd líbil. Váš názor nás zajímá, neboť

Cena obsahuje

dopravu autobusem, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena neobsahuje

vstup - Osvětim - 280 Kč

Tento zájezd pořádá EXPRESSBUS - Coufalík (IČO: 13030086)

PRO REZERVACI ZÁJEZDU klikněte zde ...